Fondo Social Europeo

Fondo Social Europeo

Iniciativa de Emprego Xuvenil - O FSE inviste no teu futuro

PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS

 

Esta empresa participa na Iniciativa de Emprego Xuvenil, cofinanciada pola Unión Europea.  PO de Emprego Xuvenil e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.  O obxectivo destas prácticas non laborais é a oportunidade de traballar de aquelas persoas que se atopan desempregadas.

 

Escuela Infantil Axóuxere  foi beneficiaria do Fondo Social Europeo, cuio obxectivo é obter formación e un emprego de calidade.

 

Dirección

Rúa da Muiña, 8
15707 - Santiago de Compostela - A Coruña
981 57 09 54
info@escolainfantilaxouxere.com

Contacto

         

Redes sociales

Cámara de comercio

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Fondo Social Europeo

Iniciativa de Emprego Xuvenil

O FSE inviste no teu futuro